2008/Dec/31


การดอง  คือ การถนอมอาหารด้วยการแช่ลงในน้ำเกลือหรือน้ำส้มสายชู ซึ่งน้ำเกลือและน้ำส้มสายชูสามารถยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์ที่ให้อาหาร เน่าเสียและยังช่วยเก็บอาหารได้นาน และมีรสชาติแปลกขึ้นการใช้น้ำเกลือในการดอง จะต้องมีความเข้มข้น 5% - 8% หรือ เกลือ 5 กรัม น้ำ 95 กรัม หมักอาหารไว้ 3-5 วัน จะเกิดกรดหรือรสเปรี้ยวป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์การใช้น้ำส้ม สายชูในการดอง คือการแช่ชิ้นอาหารในน้ำส้มสายชูหรือปรุงรสน้ำส้มสายชูด้วยน้ำตาล เกลือ และเครื่องเทศให้มีรสชาติกลมกล่อม ด้วยการแช่ลงในน้ำเกลือหรือน้ำส้มสายชู ซึ่งน้ำเกลือและน้ำส้มสายชูสามารถยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์ที่ให้อาหาร เน่าเสียและยังช่วยเก็บอาหารได้นาน และมีรสชาติแปลกขึ้นการใช้น้ำเกลือในการดอง จะต้องมีความเข้มข้น 5% - 8% หรือ เกลือ 5 กรัม น้ำ 95 กรัม หมักอาหารไว้ 3-5 วัน จะเกิดกรดหรือรสเปรี้ยวป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์การใช้น้ำส้ม สายชูในการดอง คือการแช่ชิ้นอาหารในน้ำส้มสายชูหรือปรุงรสน้ำส้มสายชูด้วยน้ำตาล เกลือ

การดองบล็อค  ก็คือ การถนอมบล็อคด้วยการไม่อัพเดทสิ่งใดใดลงไปเพื่อให้ข้อมูลในบล็อคหนัก จนอาจจะทำให้คนที่เข้ามาดูเกิดอาการ โหลดไม่ทัน เน็ตค้าง   error  หรือเปิดเว็บไม่ขึ้น    การดองบล็อคจะต้องไม่ทำการใดใดกับบล็อคเป็นเวลานานเกิน 3 เดือนขึ้นไปจนถึง 100 ปี ตามเเต่ผู้ดองจะประสงค์  หรือ เมื่อชาติต้องการ

edit @ 1 Jan 2009 00:03:48 by フェイト